Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034 203
Κιν.: 6980763073


Ωράριο Γυμναστηρίου: 09:00 - 21:00

Προγράμματα

Weight FightTM
Δευτέρα : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00
Τετάρτη : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00
Παρασκευή : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00

Αίθουσα με βάρη
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 21.00

TRX
Δευτέρα: 17:00-18:00
Τρίτη: 20:00 - 21:00
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Pilates
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 11:00-12:00
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 13:30-14:30
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 17:00 - 18:00

Cross Training
Τρίτη-Πέμπτη:19:00 - 20:00

Blog

Γιατί το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα;

  |   Επίστημονικά Άρθρα

Η Βιολόγος Κλινική Βιοχημικός της σχολής μας Weight Fight™ Εμμανουέλα Φωτεινού μας εξηγεί γιατί το πρωινό είναι το πιο σημαντικό γεύμα.

Εσείς ακόμα γραφτείτε στη σχολή μας ώστε να σας ενημερώσουμε & από κοντά για την σωστή διατροφή παράλληλα με την άσκηση;