Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034 203


Ωράριο Γυμναστηρίου:
Καθημερινά
Δευτέρα -Παρασκευή: 11:00 - 21:00

Προγράμματα

Weight FightTM
Δευτέρα : 10:00 - 11:00 & 18.00 - 21.00
Τετάρτη : 10:00 - 11:00 & 18.00 - 21.00
Παρασκευή : 10.00 - 11:00 & 18.00 - 21.00

Αίθουσα με βάρη
Δευτέρα-Παρασκευή 11:00 - 21.00

TRX
Τρίτη: 20:00 - 21:00
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Pilates
Δευτέρα: 17:00-18:00
Τρίτη: 11:00-12:00 & 16:00-17:00
Τετάρτη: 17:00-18:00
Πέμπτη: 11:00-12:00 & 16:00-17:00
Παρασκευή: 11:00-12:00 & 17:00-18:00

Ορθοσωμία
Δευτέρα: 13:30 -14:30
Τετάρτη: 13:30 -14:30
Παρασκευή: 13:30 -14:30

Kick Boxing
Τρίτη: 18:00-19:00
Πέμπτη: 18:00-19:00
 

Blog

Κίνηση και άθληση σε εξωτερικούς χώρους, μέσα από περπάτημα- τρέξιμο.

  |   Επίστημονικά Άρθρα

Οι ανοικτοί χώροι αποτελούν ένα καλό μέσο για να αυξήσουμε τους καρδιακούς σφυγμούς ώστε να βελτιώσουμε την καρδιοαναπνευστικη μας ικανότητα! 

Άλλωστε, στα μειονεκτήματα της καραντίνας αποτελεί πλεονέκτημα η συνήθης καλοκαιρία για την χώρα μας που θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. 

Ο καλύτερος τρόπος είναι οι αυξομειώσεις αργου -γρήγορου ρυθμού καί συγκεκριμένα:

Αρχίζουμε με περπάτημα 5-8 λεπτά ως προθέρμανση καί συνεχίζουμε με εναλλαγές 3’λεπτα μέτριο βάδην- 2’λεπτα γρήγορο βάδην ή μέτριο τρέξιμο ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης του καθενός μας. 

Αυτό σε ένα συνολικό χρονικό όριο 15 έως 20 λεπτών, όπου τελειώνουμε με ΑΡΓΟ περπάτημα και διατάσεις!!! 

Ξεκινάμε λοιπόν με προσοχή χωρίς υπερβολές καί σωστή ενυδάτωση. 

Καλή επιτυχία. 

Τομης Οικονόμου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής.