Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034 203


Ωράριο Γυμναστηρίου:
Καθημερινά
Δευτέρα -Παρασκευή: 11:00 - 21:00

Προγράμματα

Weight FightTM
Δευτέρα : 10:00 - 11:00 & 18.00 - 21.00
Τετάρτη : 10:00 - 11:00 & 18.00 - 21.00
Παρασκευή : 10.00 - 11:00 & 18.00 - 21.00

Αίθουσα με βάρη
Δευτέρα-Παρασκευή 11:00 - 21.00

TRX
Τρίτη: 20:00 - 21:00
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Pilates
Δευτέρα: 17:00-18:00
Τρίτη: 11:00-12:00 & 16:00-17:00
Τετάρτη: 17:00-18:00
Πέμπτη: 11:00-12:00 & 16:00-17:00
Παρασκευή: 11:00-12:00 & 17:00-18:00

Ορθοσωμία
Δευτέρα: 13:30 -14:30
Τετάρτη: 13:30 -14:30
Παρασκευή: 13:30 -14:30

Kick Boxing
Τρίτη: 18:00-19:00
Πέμπτη: 18:00-19:00
 

Blog

ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ

  |   Επίστημονικά Άρθρα

Η Ορθοσωμία, είναι η μέθοδος στον χώρο της εκγύμνασης, που προφέρει στον αθλούμενο την
ευκαιρία, να αποκτήσει ΟΡΘΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, και των “εσωτερικών οργάνων”.
Ειδικότερα μπορεί να αποτελέσει την “λύση”, για αποκατάσταση αλλά και την πρόληψη μυοσκελετικών κ εκφυλιστικών τάσεων σπονδύλων, τενόντων ,αλλά και των οστικών μαζών.
Επίσης “ανακουφίζει μυοσκελετικές φλεγμονές κ τραυματισμούς δημιουργώντας καινούργια κινητικά πρότυπα ,κ σωστή θέση -στάση κορμού κ κάτω άκρων.
Με χαμηλής έως μέτριας έντασης προπονητικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ ανεξαρτήτως ηλικίας φύλου ή επιπέδου.
Η ΟΡΘΟΣΩΜΙΑ είναι λοιπόν ένα αντικείμενο που μπορεί να βοηθήσει τον κάθε αθλούμενο ,να αποκτήσει και σωστή θέση κορμού
αλλά με αυτό τον τρόπο επίσης να ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΕΙ τα εσωτερικά όργανα ,ώστε να λειτουργήσουν “ορθότερα”

Tomis Oikonomou 

Καθηγητης Φυσικής Αγωγής

Aetobics instructor , Personal Trainer