Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034 203
Κιν.: 6980763073


Ωράριο Γυμναστηρίου: 09:00 - 21:00

Προγράμματα

Weight FightTM
Δευτέρα : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00
Τετάρτη : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00
Παρασκευή : 09.30 - 10:30 & 18.00 - 21.00

Αίθουσα με βάρη
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 - 21.00

TRX
Δευτέρα: 17:00-18:00
Τρίτη: 20:00 - 21:00
Πέμπτη: 20:00 - 21:00

Pilates
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 11:00-12:00
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή: 13:30-14:30
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 17:00 - 18:00

Cross Training
Τρίτη-Πέμπτη:19:00 - 20:00

Επισκεφτείτε μας από κοντά για να γνωρίσετε την μεθοδολογία Weight FightTM. Ρωτήστε μας πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να πετύχετε τους στόχους σας ή ελάτε να γυμναστείτε μια φορά μαζί μας, δωρεάν.

Παλλάδος Αθηνάς 44, Παλλήνη

Τηλ.: 210 6034 203

Κιν.: 6980763073

 Weight Fight
Δευτέρα : 09.30 – 10.30
& 18.00 – 21.00
Τετάρτη : 09.30 – 10.30
& 18.00 – 21.00
Παρασκευή : 09.30 – 10.30
& 18.00 – 21.00

Αίθουσα με βάρη
Δευτέρα-Παρασκευή 09:00 – 21.00

TRX
Τρίτη: 13:00 – 14:00 & 19:00 – 20:00
Πέμπτη: 13:00 -1 4:00 & 19:00 – 20:00

Pilates
Τρίτη: 16:00 – 17:00, 17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00
Πέμπτη:16:00 – 17:00,17:00 – 18:00, 18:00 – 19:00

Κάντε ένα νέο ξεκίνημα. Μιλήστε μαζί μας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε!

Θέλω να μάθω περισσότερα για το Weight FightTM